Vòng Quay Dải Ngân Hà

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******Khoa 19999 Kim Cương Cách đây 25 giây
*******ệp 14999 Kim Cương Cách đây 28 giây
*******ền 99 Kim Cương Cách đây 2 phút
******* Đa 99 Kim Cương Cách đây 2 phút
399 Kim Cương Cách đây 2 phút
99 Kim Cương Cách đây 2 phút
*******h Vy 9999 Kim Cương Cách đây 3 phút
*******ếu 6999 Kim Cương Cách đây 3 phút
******* Nhi 399 Kim Cương Cách đây 4 phút
*******hân 9999 Kim Cương Cách đây 4 phút