Lật Thẻ Joker

Bạn còn 0 lượt quay.

Thể Lệ Lịch sử lật
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
999 Kim Cương Cách đây 9 giây
*******Niê 2999 Kim Cương Cách đây 3 phút
*******ùng 14999 Kim Cương Cách đây 3 phút
*******Thao 999 Kim Cương Cách đây 6 phút
*******ết 99 Kim Cương Cách đây 6 phút
*******n Vy 9999 Kim Cương Cách đây 7 phút
399 Kim Cương Cách đây 13 phút
******* Nhi 399 Kim Cương Cách đây 13 phút
6999 Kim Cương Cách đây 14 phút
******* Thi 399 Kim Cương Cách đây 21 phút