Bingo Chiến Tinh Tối Thượng

Bạn còn 0 lượt chơi.

Thể Lệ Lịch sử quay
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******ùng 99 Kim Cương Cách đây 8 giây
*******Lân 99 Kim Cương Cách đây 11 giây
******* Soa 999 Kim Cương Cách đây 6 phút
*******hong 6999 Kim Cương Cách đây 6 phút
999 Kim Cương Cách đây 10 phút
*******hung 14999 Kim Cương Cách đây 10 phút
*******iên 6999 Kim Cương Cách đây 13 phút
*******ức 19999 Kim Cương Cách đây 13 phút
*******Long 99 Kim Cương Cách đây 14 phút
*******hái 6999 Kim Cương Cách đây 14 phút